Regulamin

Jeżeli po zapoznaniu się z regulaminem będziesz miała/miał jakieś wątpliwości albo pytania – służymy pomocą i zachęcamy Cię do kontaktu: nasz adres email: sklep(at)naturmania.pl (pisząc do nas wpisz @ w miejsce (at), numer telefonu 505286264 – jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-17.00.

Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres świadczonych przez nas usług, warunki ich świadczenia w tym:  warunki dokonania zakupu oraz tryb złożenia reklamacji, w tym możliwość odstąpienia od umowy. Bardzo Cię prosimy zapoznaj się z niniejszym regulaminem – jest to konieczne jeżeli chcesz złożyć u nas zamówienie. Warto znać swoje prawa.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Upmost Sp. z o.o. (właściciel sklepu naturmania.pl) z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 1c lok. 163. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000704704 zaś jej akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

NIP: 5213803116

REGON: 368800089

Rodzaj i zakres świadczonych przez nas usług

W prowadzonym przez nas sklepie internetowym www.naturmania.pl zajmujemy się sprzedażą kosmetyków.

Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

1. W prowadzonym przez nas sklepie możesz złożyć zamówienie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2. W celu złożenia zamówienia powinnaś/powinieneś: dodać interesujący Cię produkt do koszyka, dokonać wyboru rodzaju dostawy, podać prawidłowy adres pod który ma nastąpić dostawa zakupionych przez Ciebie kosmetyków oraz osobę na rzecz której ma ona nastąpić i nacisnąć przycisk „kupuję”. Z tą chwilą następuje złożenie przez Ciebie zamówienia i będziemy oczekiwać na dokonanie przez Ciebie płatności. Może to nastąić na dwa sposoby: poprzez dokonanie przez Ciebie przelewu bezpośrednio na nasze konto albo poprzez skorzystanie przez Ciebie z systemu bezpiecznych płatności internetowych DotPay.
3. Wysyłamy zamówione przez Ciebie produkty nie później niż następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu na naszym rachunku bankowym dokonanej przez Ciebie zapłaty albo po skutecznej identyfikacji Twojej płatności zrealizowanej za pośrednictwem DotPay chyba, że przebywamy na urlopie wypoczynkowym. O tym, że proces realizacji zamówienia może się przedłużyć zostaniesz poinformowana/y przed dokonaniem zakupu.

Dostępność zamówionych produktów

Wszystkie produkty, które sprzedajemy w sklepie są dostępne niemniej w tak wyjątkowych sytuacjach jak w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam produkt przez kilka osób, zniszczenia produktów (np. wskutek powodzi, pożaru) albo kradzieży może się zdarzyć, że produktów zabraknie i nie będą one dostępne. Wówczas skontaktujemy się z Tobą, poinformujemy Cię o zaistniałej sytuacji i możliwych jej rozwiązaniach. Najczęściej zaproponujemy Ci niezwłoczny zwrot pieniędzy albo wydłużony czas realizacji Twojego zamówienia.

Zmiany w zamówieniu, anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy przed dokonaniem płatności

1. Możesz dokonywać zmian w zamówieniu do chwili jego wysłania. W celu dokonania zmian w zamówieniu skontaktuj się z nami drogą telefoniczną 505286264 albo mailową shop@naturmania.pl
2.Możesz anulować zamówienie na każdym etapie jego składania poprzez zaprzestanie dokonywania czynności prowadzących do jego złożenia, czyli do czasu naciśnięcia przez Ciebie przycisku kupuję. Jeżeli po naciśnięciu przycisku ,,kupuję”, a przed dokonaniem zapłaty, rozmyślisz się, wystarczy, że nie dokonasz zapłaty. Przyjmiemy wtedy, że odstąpiłaś/eś od umowy.
3.Jeżeli w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia nie dokonasz zapłaty wówczas uznamy, że odstąpiłaś/eś od umowy. Nie zrealizujemy zamówienia.

Odstąpienie od umowy po dokonaniu płatności

1. Możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni od doręczenia Ci przesyłki z zamówieniem. Jeżeli ostatnim dniem terminu będzie sobota, niedziela albo inny dzień ustawowo wolny od pracy wówczas termin na odstąpienie od umowy ulegnie przedłużeniu do pierwszego następnego po tym dniu, dnia roboczego. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu rodziłoby ryzykowo w zakresie higieny i ochrony zdrowia konsumentów.
2. Możesz odstąpić od umowy w części – zrezygnować z jednego/kilku zakupionych u nas produktów albo możesz odstąpić od umowy w całości – zrezygnować z całości złożonego u nas zamówienia. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.
3. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres zwroty@naturmania.pl albo wysłać przesyłkę pocztową rejestrowaną na adres UPMOST Sp z o.o. ul. Obrzeżna 1c lok. 163, 02-691 Warszawa
Skutek odstąpienia od umowy

1. Po dokonaniu przez Ciebie odstąpienia od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez nas Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześlemy na Twoje konto bankowe (którego numer podasz nam w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy) zwrot otrzymanych od Ciebie płatności, w tym również koszt dostarczenia do Ciebie naszych produktów (za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów, które wynikały z wybranego przez Ciebie sposobu doręczenia innego niż najtańszy zwykły sposób doręczenia, który oferujemy.
2. Musisz jednak ponieść koszt zwrotu produktów, które u nas kupiłeś, najczęściej będzie to koszt pakowania oraz wysyłki produktów do nas. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Ciebie zwrotu produktów albo dowodu ich odesłania do nas.

Reklamacje

1.Zgodnie z obowiązującym prawem odpowiadamy z tytułu rękojmi za wady zakupionych przez Ciebie produktów, w zakresie o jakim mowa w szczególności w art. 556 kc oraz 556[1]-556[3] kc.
2. Reklamacje prosimy kierować do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@naturmania.pl w tytule maila wpisując ,,Reklamacja” oraz numer zamówienia albo drogą pocztową na adres UPMOST Sp. z o.o. ul. Obrzeżna 1c lok. 163 02-691 Warszawa.
3. Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni od otrzymania jej od Ciebie zaś o jej rozstrzygnięciu poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej albo drogą pocztową na wskazany przez Ciebie adres.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem (po doręczeniu) nie można odstąpić od umowy w przypadku zakupienia: lakierów do paznokci, pomadek, szminek, Quick Flicka (chyba nikt nie chce kupować przez internet używanych kosmetyków, prawda?) 

Zmiany w zamówieniu, anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy przed dokonaniem płatności
1. Możesz dokonywać zmian w zamówieniu do chwili jego wysłania. W celu dokonania zmian w zamówieniu skontaktuj się z nami drogą telefoniczną 505286254 albo mailową shop(at)naturmania.pl
2.Możesz anulować zamówienie na każdym etapie jego składania poprzez zaprzestanie dokonywania czynności prowadzących do jego złożenia, czyli do czasu naciśnięcia przez Ciebie przycisku kupuję. Jeżeli po naciśnięciu przycisku ,,kupuję”, a przed dokonaniem zapłaty, rozmyślisz się, wystarczy, że nie dokonasz zapłaty. Przyjmiemy wtedy, że odstąpiłaś/eś od umowy.
3.Jeżeli w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia nie dokonasz zapłaty wówczas uznamy, że odstąpiłaś/eś od umowy. Nie zrealizujemy zamówienia.

Odstąpienie od umowy po dokonaniu płatności

1. Możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni od doręczenia Ci przesyłki z zamówieniem. Jeżeli ostatnim dniem terminu będzie sobota, niedziela albo inny dzień ustawowo wolny od pracy wówczas termin na odstąpienie od umowy ulegnie przedłużeniu do pierwszego następnego po tym dniu, dnia roboczego.
2. Możesz odstąpić od umowy w części – zrezygnować z jednego/kilku zakupionych u nas produktów albo możesz odstąpić od umowy w całości – zrezygnować z całości złożonego u nas zamówienia.
3. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres zwroty@naturmania.pl albo wysłać przesyłkę pocztową rejestrowaną na adres UPMOST Sp z o.o. ul. Obrzeżna 1c lok. 163, 02-691 Warszawa. Wzór takiego oświadczenia znajdziesz poniżej. Możesz, ale nie musisz z niego skorzystać.

Skutek odstąpienia od umowy
1. Po dokonaniu przez Ciebie odstąpienia od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez nas Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześlemy na Twoje konto bankowe (którego numer podasz nam w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy) zwrot otrzymanych od Ciebie płatności, w tym również koszt dostarczenia do Ciebie naszych produktów (za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów, które wynikały z wybranego przez Ciebie sposobu doręczenia innego niż najtańszy zwykły sposób doręczenia, który oferujemy.
2. Musisz jednak ponieść koszt zwrotu produktów, które u nas kupiłeś, najczęściej będzie to koszt pakowania oraz wysyłki produktów do nas. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Ciebie zwrotu produktów albo dowodu ich odesłania do nas.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

UPMOST Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 1c lok. 163

02-691 Warszawa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data odbioru rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bank i numer rachunku bankowego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….