Formularz odstąpienia od umowy

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem (po doręczeniu) nie można odstąpić od umowy w przypadku zakupienia: lakierów do paznokci, pomadek, szminek, Quick Flicka (chyba nikt nie chce kupować przez internet używanych kosmetyków, prawda?) 

Zmiany w zamówieniu, anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy przed dokonaniem płatności
1. Możesz dokonywać zmian w zamówieniu do chwili jego wysłania. W celu dokonania zmian w zamówieniu skontaktuj się z nami drogą telefoniczną 505286254 albo mailową shop(at)naturmania.pl
2.Możesz anulować zamówienie na każdym etapie jego składania poprzez zaprzestanie dokonywania czynności prowadzących do jego złożenia, czyli do czasu naciśnięcia przez Ciebie przycisku kupuję. Jeżeli po naciśnięciu przycisku ,,kupuję”, a przed dokonaniem zapłaty, rozmyślisz się, wystarczy, że nie dokonasz zapłaty. Przyjmiemy wtedy, że odstąpiłaś/eś od umowy.
3.Jeżeli w przeciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia nie dokonasz zapłaty wówczas uznamy, że odstąpiłaś/eś od umowy. Nie zrealizujemy zamówienia.

Odstąpienie od umowy po dokonaniu płatności

1. Możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni od doręczenia Ci przesyłki z zamówieniem. Jeżeli ostatnim dniem terminu będzie sobota, niedziela albo inny dzień ustawowo wolny od pracy wówczas termin na odstąpienie od umowy ulegnie przedłużeniu do pierwszego następnego po tym dniu, dnia roboczego.
2. Możesz odstąpić od umowy w części – zrezygnować z jednego/kilku zakupionych u nas produktów albo możesz odstąpić od umowy w całości – zrezygnować z całości złożonego u nas zamówienia.
3. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres zwroty@naturmania.pl albo wysłać przesyłkę pocztową rejestrowaną na adres UPMOST Sp z o.o. ul. Obrzeżna 1c lok. 163, 02-691 Warszawa. Wzór takiego oświadczenia znajdziesz poniżej. Możesz, ale nie musisz z niego skorzystać.

Skutek odstąpienia od umowy
1. Po dokonaniu przez Ciebie odstąpienia od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez nas Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześlemy na Twoje konto bankowe (którego numer podasz nam w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy) zwrot otrzymanych od Ciebie płatności, w tym również koszt dostarczenia do Ciebie naszych produktów (za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów, które wynikały z wybranego przez Ciebie sposobu doręczenia innego niż najtańszy zwykły sposób doręczenia, który oferujemy.
2. Musisz jednak ponieść koszt zwrotu produktów, które u nas kupiłeś, najczęściej będzie to koszt pakowania oraz wysyłki produktów do nas. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Ciebie zwrotu produktów albo dowodu ich odesłania do nas.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

UPMOST Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 1c lok. 163

02-691 Warszawa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data odbioru rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bank i numer rachunku bankowego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….